שאלות ותשובות בנושא גז

כיצד נזהה דליפת גז?

ניתן לזהות דליפת גז על ידי הרחת ריח חריף המתפשט באוויר. לרוב נריח את הריח החריף בסמוך למכלי הגז.

לאחר שזיהינו דליפה, כיצד נפעל עד לבואו של טכנאי הגז?

בשלב הראשוני, ננתק את אספקת הגז לדירות בבניין באמצעות סגירת ברז המכל וכן ננתק את ברז הגז שנמצא בארון המונים. לאחר מכן, נאוורר את הדירה על ידי פתיחת חלונות ודלתות. בכל חשש לדליפת גז, יש לבצע את הפעולות הנ"ל בזריזות ולאחר מכן לקרוא לטכנאי הגז.

באיזו תדירות יש לערוך בדיקה של מערכות הגז?

באם אין תקלה או דליפת גז, יש לערוך בדיקה מקיפה אחת ל– 5 שנים. אם בוצע שינוי במערכת הגז יש לבצע בדיקה מקיפה.

במידה ואני מעוניין להחליף את ספק הגז, כיצד יש לעשות זאת?

לפי החוק במדינת ישראל, מותר לכל לקוח להחליף את ספקית הגז בכל זמן שיראה לנכון. לצורך החלפת ספקית הגז, יש להחתים לפחות חצי מדיירי הבניין על טופס מיוחד ולאחר כשבועיים תתבצע ההחלפה.

מה ההבדל בין גז בבלונים לגז מרכזי?

ישנן שתי אפשרויות לצריכת גז. האפשרות הראשונה היא באמצעות בלוני גז המחוברים ישירות לכיריים, והשיטה השנייה היא מערכת גז מרכזית המספקת גז לקבוצת צרכנים (למשל דיירי בניין). לפי השיטה השנייה, כל צרכן מחובר למונה ומשלם עבור כמות הגז אותה צרך.

מהן התקלות הנפוצות במערכת הגז הביתית?

להבה שכבתה לא אחת קורה, שבזמן השימוש בכיריים אחת הלהבות נכבית, והגז ממשיך לזרום בחלל האוויר. במידה והשארנו את הלהבה ללא השגחה, היא עלולה להידלק מחדש בעוצמה רבה.

צינור גומי פגום הצינור המוליך את הגז אל הכיריים עלול להיפגם עם השנים. יש לעקוב אחרי בלאי מתמשך של הצינור כיוון שהדבר עלול להוביל לדליפת גז.

האם גם טכנאי שלא עובד בחברת הגז יכול לבצע תיקוני גז?

התשובה היא כן. טכנאי גז מורשה רשאי לבצע שינויים ותיקונים במערכת הגז במידה ויש לו תעודה ממשרד האנרגיה והמים. לאחר ביצוע העבודה, נציג של ספקית הגז יגיע למקום ויאשר את תקינותו של מתקן הגז.

5/5 - (1 vote)