עורך דין לפשיטת רגל כל מה שרצית לדעת

פשיטת רגל, מעבר להיותה משבר אישי ועסקי לבעל עסק, ששם את כל יהבו על קרנות המזבח ונאלץ לצפות בחלומו שהתנפץ אל מול מציאות עסקית קשה, היא גם מעמד משפטי שמגדיר את סגירת העסק באופן שיגן על בעליו מפני נושים וחובות שאין ביכולתו לשלם, ויחד עם זאת מבטיח כי נכסי העסק וכל רך כלכלי שעוד נותר בו יעמוד לזכות בעלי החוב, על פי סדר עדיפויות שנקבע על ידי בית המשפט.

למעמד פשיטת רגל ניתן להגיע באמצעות בקשה של בעל העסק אל בית המשפט, מתוך הבנה כי כלו כל הקיצים ואין ביכולתו להוסיף ולהתנהל מבחינה עסקית וכלכלית, והוא מבקש את עזרת בית המשפט לפרק את החבילה לגורמים, להחליט על החלוקה ולשחרר אותו ממחויבות, וכן עשויה להגיע באמצעות פניה של הנושים, אשר לא הצליחו באמצעים אחרים לקבל את כספם ומבקשים את עזרתו של בית המשפט.

חשוב לציין כי בעל עסק הוא אחראי לחובות שנוצרו תחת ניהולו, בין אם מדובר בהצטברות של נסיבות וחוסר מזל ובין אם מדובר בניהול כושל (בלא מעט מקרים מדובר בשילוב בין השניים). במקרים רבים מחלק בית המשפט לא רק את הנכסים הקיימים של העסק, אלא גם קובע הסדר תשלומים לשנים קדימה, בהם מחויב בעל העסק בתשלום חודשי קבוע כפי שמצא לנכון בית המשפט להעריך את יכולותיו, וממשיך לשאת את מחיר הכישלון העסקי גם שנים ארוכות אחרי סגירת העסק.

פניה אל עורך דין פשיטת רגל היא הצעד הראשון המתבקש מיד עם תחילתה של הקריסה העסקית, בין אם הגיעה לפתחי בית המשפט בקשה מהנושים לתחילת התהליך, ובין אם בעל העסק בעצמו מתלבט אם ללכת בדרך זו. הערכאה המוסמכת לדון בפשיטת רגל היא בית המשפט המחוזי, והפיקוח על התהליך במטרה לייצר פתרון אובייקטיבי ללא ניגוד אינטרסים הוא כונס הנכסים הרשמיהכנ"ר. עורך דין המתמחה בפשיטות רגל ידע כבר מתחילת התהליך להגן על בעל העסק הן לטווח הקצר מפני עיקולים ואפילו חלילה מאסר, והן לטווח הארוך בדרך להשגת הפטר, שמשמעותו לאחר ההסדר שהתקבל פטור מכל חבות כלפי העסק וחובותיו.

התהליך כפי שיתבצע על ידי עורך דין פשיטת רגל מורכב ממספר שלבים:

הגשת בקשה לפשיטת רגל

הוצאת צו כינוס נכסים

הכרזה על פשיטת רגל

סיום התהליך בדרך שאושרה על ידי בית המשפט לרבות הפטר

בעל החוב רשאי בכל אחד מן השלבים, באמצעות עורך דינו, להציע לנושים הסדר של פשרה או כל פתרון שיעלה על דעתו, גם לפני מתן צו הכינוס. במידה והצעת ההסכם התקבלה היא תביא לסיום ההליכים לפשיטת הרגל בכל, בתנאי ויתקבלו על ידי רוב של הנושים אשר סכום החוב בעבורם עומד על לפחות 75% מכלל החובות ומאושרים על ידי בית המשפט.


משרד עורכי דין עמרעזורהחנני מתמחה בהליכי פשיטות רגל, הסדרי חוב והגשת בקשות לצווי הפטר

Rate this post